Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informujemy Państwa o tym, jakie dane osobowe są gromadzone przez tomojagra.pl w ramach jej ofert internetowych i gier oraz w jaki sposób są te dane przetwarzane i wykorzystywane.

Wprowadzenie

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila korespondencję.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Pobierane dane

Administrator pobiera dane osobowe:

Poza tym tomojagra.pl pobiera dane związane z użytkowaniem, jeśli są one konieczne do wykonania świadczeń lub ich rozliczenia. Do takich danych należą w szczególności przebieg gry, stan gry, jak też informacje o korzystaniu ze świadczeń i ich rozliczaniu.

Administrator pobiera w ramach użytkowania swoich stron internetowych następujące dane nieosobowe:

Nie ma jednak miejsca zastosowanie tych danych związane w jakikolwiek sposób z dana osobą, lecz jedynie analiza statystyczna anonimowych zestawów danych.

Google Analytics

Portal korzysta z usługi "Google Analytics" - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics", w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: http://tomojagra.pl/

Wtyczki z serwisów społecznościowych

Serwis stosuje wtyczki społecznościowe („pluginy”) sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Podczas wizyty na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest wysyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią ze stroną internetową. Nie mamy zatem wpływu na ilość danych, które Facebook pobiera przy pomocy tej wtyczki. Więcej informacji można uzyskać na stronie Facebook‚a.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka nie są nam znane. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Facebook Inc. lub zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka: facebook.com/policy.php

Bezpieczeństwo i przekazywanie danych stronom trzecim

W ramach swoich możliwości technicznych i operacyjnych Administrator dokłada wszelkich starań aby Państwa dane były jak najbezpieczniej przechowywane i nie trafiły do osób trzecich.

Administrator jest uprawniona do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

Proces płatności

Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.